Αρχική σελίδα » Το συνέδριο

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  • Ημερομηνίες Διεξαγωγής & Τόπος Εργασιών

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 16:00-18:40

Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) - Μεγάλη Αίθουσα

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 09:00-19:00              

Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια) - Αίθουσα Εκδηλώσεων AULA

& Αμφιθέατρα 204, 313, 442