Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ε-mail : synedriophilosofikis@uoa.gr

Γραμματεία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής

τηλ. 210-727-7847, 210-727-7363, 210-727-7639, 210-727-7322

fax: 210-727-7404